Kontakt

"Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

NIP: 724-000-36-74
REGON: 001010093

Telefon: 42 634-86-21
Fax: 42 634-86-21

SPOŁEM ŁSS W ŁODZI

Zarząd:

Prezes Witold Malicki
42 634-86-21

Sekretariat

adres e-mail: lss.sekretariat@gmail.com

Dział Handlowy
42 634-86-24
adres e-mail: lss.handlowy@gmail.com

Dział Zatrudnienia i Płac
42 679-40-43

Dział Administracyjno-Techniczny

42 634-86-23
adres e-mail: admspolem@op.pl

Dział Księgowo–Finansowy
42 634-86-22

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest "Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem "Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego lss.sekretariat@gmail.com