Struktura

       Zebranie Wspólników

       Rada Nadzorcza:

 
Marek Kubacki

Grażyna Durka

Jadwiga Kosmatka
 
Halina Makowska-Słok


 
Zarząd:

Witold Malicki - Prezes