Struktura

       Zebranie Przedstawicieli

       Rada Nadzorcza

 
Marek Kubacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Sopiński - Zastępca Przewodniczącego


Krystyna Perlińska - Sekretarz
 
Krzysztof Demich

Grażyna Durka

Jadwiga Kosmatka
 
Ewa Kubicz

Halina Makowska - Słok 
Zarząd:

Witold Malicki - Prezes