O firmie

HISTORIA

Nasze korzenie sięgają 1907 roku, kiedy to w Łodzi powstało Stowarzyszenie Spożywców „Społem” będące początkiem spółdzielczości spożywców na terenie Łodzi. Przez lata spółdzielczość rozwijała się, ale także był czas, kiedy przeżywała trudne chwile. Na przestrzeni ponadstuletniej historii spółdzielczości w Łodzi dokonało się wiele zmian i przekształceń. W 2008 roku powstała w wyniku połączenia Poleskiej i Widzewskiej Spółdzielni Spożywców w Łodzi „Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi, która jest kontynuatorką tradycji spółdzielczej budowanej przez wiele pokoleń.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

„Społem” Łódzka Spółdzielnia Spożywców prowadzi działalność handlową w Łodzi. Modernizujemy obiekty handlowe, poprawiamy wygląd i standard placówek. W sklepach wprowadziliśmy nowoczesny system pracy i obsługi klientów. Placówki handlowe naszej Spółdzielni są sklepami osiedlowymi zapewniającymi zaopatrzenie w podstawowe artykuły spożywcze mieszkańcom. Strategia „Społem" Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi w warunkach łódzkiego handlu, skierowana jest na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. 

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku „Społem” Łódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi na podstawie przepisów art. od 203e do 203x Ustawy Prawo Spóldzielcze przekształciła się w spółkę ŁSS Spółka z o.o.